חסה סלנובה/מסולסת/רומית

5 ש"ח 

מיזונה/רוקולה/באקצו'י 

5 ש"ח

* תמונה להמחשה בלבד

פעילות במשק

40 ש"ח

* תמונה להמחשה בלבד