משק פרוכטר הוקם בשנת 1952 והיה מראשוני המשקים שגידלו ורדים באופן מסחרי, תחילה עבור השוק המקומי ואח"כ ביצוא עצמאי לאירופה.  

כיום אנו מגדלים  חסות וגידולי עלים בהידרופוניקה . חוות ורדים קטנה וחממה לגידול ירקות ללא ריסוס .  משק החי כולל תרנגולות  המטילות ביצי חופש וכוורות דבורים המייצרות דבש .